Om oss

Marita Andersson

Marita Andersson är auktoriserad socionom samt utbildad handledare inom
psykosocialt arbete. Marita är också utbildad handledare inom
Utvecklande Ledarskap (UL) som är Försvarsmaktens ledarskapsmodell.
Hon arbetar med uppdrag inom ledarskap/medarbetarskap och organisation
sedan ca 20 år tillbaka.

Intresset för ledarskap startades i samband med ett eget chefsuppdrag och fördjupades
senare i positionen som HR manager för ett internationellt företag med chefsstöd
och rekrytering som specialitet. En stor del av arbetstiden som HR manager var
förlagd utomlands med engelska som koncernspråk.

Marita har även arbetat som konsult inom företagshälsovården samt inom socialt arbete.
2010 bestämde hon sig för att satsa på Skillnaden HB på heltid – ett beslut som hon inte
har ångrat!

Benke Blomkvist

Benke Blomkvist är friidrottsyrkestränare sedan mer än 20 år. Han har jobbat med aktiva från ungdomsnivå till yttersta världselit. Utbildad vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) Stockholm på tränare/idrottslärar programmet.

Arbetar nu för Brittiska Friidrottsförbundet som Senior National Institute Coach Hurdles and Sprint.

Har tidigare arbetar på Riks Friidrottsgymnaiet i Falun under många år. Har även under lång tid haft uppdraget från Svensk Friidrott att vara samordnade för sprint-häck på landslagsnivå. Under hösten 2014 ansvarade han även för utvecklande av ett kraftcenter för sprint/häck i Falun som den del i uppdraget för Svensk Friidrott.
Benke har varit delaktig i Svensk Friidrotts utvecklings och uppföljningsverksamhet sedan början på 90-talet. Under 2007-2009 jobbade han utomlands för UK Athletics/Welsh Athletics som Senior Performance Coach med uppdraget att utveckla sprinters och häcklöpare till världsklass.
Benke anlitas regelbundet som föreläsare i ämnen som relaterar till hans tränarskap. Bland uppdragsgivare finns högskolor, idrottsförbund i Sverige och utomlands. Han har och är projektansvarig i arrangerandet av ett antal internationella tränarfortbildningar.

VI
Skillnaden mellan oss finns i vår akademiska bakgrund,  i våra yrkeserfarenheter
samt att vi oftast verkar inom olika fält.
Men det som är gemensamt och själva kärnan i vårt arbete är att vara människor
behjälpliga i processen att nå sina mål och ibland även sina drömmar.