Välkommen!

Skillnaden HB har personal & organisationsutveckling som huvudinriktning.
Företaget startades år 2000 av oss Marita Andersson Bengt-Erik ”Benke” Blomkvist.

Vårt företagsnamn Skillnaden HB valdes med inspiration av den brittiske forskaren
Gregory Bateson som bland annat har skrivit om skillnaders betydelse för utveckling,
och inte minst om vikten av att förstå hur de olika delarna i ett system påverkar
och påverkas av varandra.

” It is impossible in principle to explain any pattern by invoking a single quantity”
– Gregory Bateson

Vår inriktning:

Marita Andersson, auktoriserad socionom & organisationskonsult.
– Uppdrag inom ledarskap / personal och organisationsutveckling.
Benke Blomkvist, till professionen yrkestränare inom friidrott.
– Uppdrag inom tränarskap / ledarskap / utbildning inom prestationsidrott.
Arbetar numera för Svensk friidrott igen efter nästa 9 år med British Athletics.

Några av våra tjänster:
–  Individuellt chefsstöd / utveckling
–  Ledningsgrupps utveckling
–  Samarbetspartner vid organisationsförändringar
–  Insatser för en förbättrad psykosocial arbetsmiljö
–  Tränarutbildning inom prestationsidrott